Zmesi korenia

ZMESI KORENIA VŠEOBECNE

Dnes majú spotrebitelia veľmi vysoké nároky na mäsové výrobky. Okrem chuti produktu treba splniť aj mnoho ďalších požiadaviek, ako napr. trvanlivosť, farebná stálosť, konzistencia a odolnosť voči patogénom produktu. Pre výrobcu je veľmi dôležité, aby dokázal produkty vyrobiť čo najjednoduchšie a v čo najkratšom čase. Výhodou koreninových zmesí oproti výrobe len tradičných korenín je v tom, že výrobca šetrí prácu a námahu, má zabezpečenú stálu chuť a kvalitu koreniacej zmesi.  Konečný produkt je oveľa bezpečnejší z hľadiska prítomnosti baktérií a iných patogénov.