Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania

Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania
17. februára 2021 Peter Macek

Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania

 

  • Výrobok pred údením je potrebné povrchovo vysušiť. Ak bude výrobok vlhký, tak sa na výrobku usadia častice dymu a výrobok skysne a zhorkne.
  • Udiareň pred vložením výrobkov vyhrejte a vysušte od vlhkosti (nutný ohrev v udiarni).
  • Uistite sa, že sa v udiarni nezdržiava dym. Ten musí voľne prúdiť okolo údeného výrobku a unikať z udiarne. Udiareň musí byť počas údenia studeným dymom dostatočne prevetrávaná. Ak nie sú v dolnej časti udiarne otvory, tak je veľmi vhodné ich urobiť. Ideálne je urobiť otvory, ktoré sa dajú otvárať a zatvárať, čím môžete regulovať prietok vzduchu v udiarni.  Dym, ktorý sa zdržiava v udiarni spôsobí vlhkosť, výsledkom bude zhorknutie a skysnutie výrobku. Ak sa výrobky údia nerovnomerne, skontrolujte správny prietok dymu, prípadne upravte otvory na udiarni hore aj dole.
  • Výrobky nedávajte tesne vedľa seba, ináč dym nebude voľne prechádzať okolo výrobku.
  • Množstvo dymu  je regulované vzduchovou pumpou a musí sa prispôsobiť veľkosti udiarne. Ak je produkcia dymu príliš vysoká, znížte prietok vzduchu ovládačom vzduchovej pumpy.
  • Pre generátor dymu je najlepšie použiť štiepku s veľkosťou od 2 mm do 10 mm.
  • Štiepka musí byť suchá, vlhkosť štiepky by mala byť približne 10 %.
  • Uistite sa, že vzduchová pumpa pri údení nenasáva dym, inak sa membrána vo vnútri pumpy prilepí a môže poškodiť vzduchovú pumpu. Vzduchovú pumpu umiestnite na miesto, kde sa k nej dym nedostane.
  • Po každej spálenej dávke vysypte z generátora popol a vyčistite rúrku. S generátorom dymu SMOKAI  je čistenie jednoduché a rýchle.