Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania

Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania
17. februára 2021 Peter Macek

Údenie generátorom studeného dymu – odporúčania

 • Výrobok pred údením je potrebné povrchovo vysušiť. Ak bude výrobok vlhký, tak sa na výrobku usadí decht a výrobok skysne a zhorkne. Keď údite v udiarni vybavenej elektrickým ohrievačom, vyhrejte udiareň, vložte výrobky do udiarne a sušte približne 1-4 hodiny. Až po dôkladnom vysušení zapnite generátor dymu a vpuste do udiarne dym.
 • Uistite sa, že sa v udiarni nezdržiava dym, ale že voľne prúdi okolo údeného výrobku a uniká z udiarne. Udiareň musí byť počas údenia studeným dymom dostatočne prevetrávaná. Ak nie sú v dolnej časti udiarne otvory, tak je veľmi vhodné ich urobiť. Ideálne je urobiť otvory, ktoré sa dajú otvárať a zatvárať, čím môžete regulovať prietok vzduchu v udiarni.  Dym, ktorý sa zdržiava v udiarni spôsobí vlhkosť, výsledkom bude zhorknutie a skysnutie výrobku. Ak sa výrobky údia nerovnomerne, skontrolujte správny prietok dymu, prípadne upravte otvory na udiarni hore aj dole.
 • Výrobky nedávajte tesne vedľa seba, ináč dym nebude voľne prechádzať okolo výrobku.
 • Množstvo dymu  je regulované vzduchovým čerpadlom. Množstvo dymu by sa malo prispôsobiť veľkosti udiarne. Ak je produkcia dymu príliš vysoká, môžete odpojiť jednu hadičku od vzduchového čerpadla. Hadičku je nutné uzatvoriť priškrtením. Pri spaľovaní drevenej štiepky nenastavujte čerpadlo na maximálnu hodnotu.
 • Príliš veľa vzduchu môže zvýšiť teplotu v generátore dymu a tým znižuje množstvo dymu.
 • Pre generátor je najlepšie použiť štiepku s veľkosťou od 2 mm do 10 mm. Ideálne je miešať väčšie a menšie štiepky, približne 70% väčšie a 30% menšie. Tým sa zabráni tomu, aby štiepka ostala visieť vo valci.
 • Drevené štiepky by nemali byť tenké, ploché, pretože ostanú visieť a štiepka prestane horieť.  Ak drevené štiepky ostanú visieť , pridajte do zmesi hrubšie štiepky.
 • Štiepka musí byť suchá, vlhkosť štiepky by mala byť približne 10 %.
 • Uistite sa, že generátor je namontovaný na udiarni vo zvislej rovine. Decht musí prúdiť voľne z dymovej rúrky (rúrka je naklonená pod 10 stupňovým uhlom), vyvedenej do udiarne. Pod dymiacu rúrku umiestnite malú nádobu na zachytávanie dechtu.
 • Uistite sa, že čerpadlo pri údení nenasáva dym, inak sa membrána vo vnútri čerpadla prilepí.
 • Ak sa po určitom čase množstvo dymu vychádzajúceho z generátora výrazne zníži, viackrát prepichnite štiepku v rúre generátora bez prerušenia (bez demontáže) tenkým drôtom – 4 mm (súčasťou súpravy Dymbox). Ideálne je po 3-4 dávkach štiepky rozobrať generátor, vysypať popol a prebytočnú nespálenú štiepku a znovu naplniť.

  Čistenie generátora studeného dymu po údení.

  Časti generátora po údení očistite chemickými prípravkami na grily a podobne. Môže sa použiť aj hydroxid sodný (pozor, pri jeho aplikácii treba byť obozretný a použiť ochranné prostriedky).

  Jedným zo spôsobov, ako čistiť zadechtované časti môže byť aj vypálenie dechtu a následným odstránením dechtu. Napríklad horákom s plynovou bombou. Tu treba byť opatrný, aby nedošlo vplyvom vysokej teploty ku deformácii niektorej z častí  generátora. Tento spôsob si overte u výrobcu generátora, pretože je dôležité z akej kvalitnej ocele je vyrobený.


Generátor studeného dymu Dymbox – veľký