Údenárska štiepka

Údenárska štiepka
27. februára 2022 Peter Macek

Čo je údenárska štiepka a na čo sa používa.

Údenárska štiepka je drevná štiepka, ktorá je určená do generátorov dymu na údenie potravín. Štiepku na údenie si môžete vyrobiť alebo si ju môžete kúpiť.  Domáca výroba štiepky môže byť časovo náročná a nemusíte dosiahnuť prijateľnú kvalitu štiepky. Preto je ideálnejšie, aby ste si drevnú štiepku zakúpili.  Pri kúpe si preverte kvalitatívne kritéria drevnej štiepky.

Najdôležitejšie kvalitatívne kritéria sú:

  • pôvod dreva
  • čistota drevnej štiepky
  • vlhkosť drevnej štiepky

Pôvod dreva na výrobu drevnej štiepky.

Každý výrobca by mal deklarovať odkiaľ pochádza drevo na výrobu údenárskej štiepky. Zákazník musí vedieť, odkiaľ pochádza drevo. Vieme, že je veľa  znečistených plôch, kde rastú stromy. Drevo z takých lokalít nie je vhodné na výrobu drevnej štiepky do generátorov dymu.

Čistota drevnej štiepky.

Štiepka na údenie musí byť čistá,  čo najviac zbavená prachu. Nesmie obsahovať hnilobné kusy, nežiadúce mikroorganizmy, patogény a podobne. Výrobca štiepky AWPOL eliminuje týchto škodcov krátkodobým ohrevom na 600° C. Táto teplota zaručuje zničenie všetkých mikroorganizmov.

Je potrebne si uvedomiť, že nečistoty a patogény sa usádzajú počas údenia na povrch údenín a môžu znehodnotiť potravinu.

Vlhkosť drevnej štiepky.

Bežným sušením na vzduchu sa dá dosiahnuť vlhkosť dreva okolo 20%. Môže byť použitá v generátore dymu. Ideálnejšie je však použiť drevnú štiepku, ktorá má nižšiu vlhkosť. Štiepky od AWPOL deklarujú vlhkosť štiepky 10%  (+/- 2%). To s časti eliminuje tvorbu dechtu a zároveň horenie v ohnisku generátora dymu je optimálne. Ak je štiepka vlhká, tak v malom ohnisku generátora dymu dôjde ku vyhasnutiu.

Odporúčanie.

Odporúčame drevnú štiepku od firmy AWPOL, ktorú máme v ponuke. Spĺňa vysoké kritéria bezpečnosti a kvality. Ak vám záleží na výrobe zdravých potravín, tak investujte do kvalitnej štiepky.

Údenársku štiepku môžete nakúpiť na: www.domacaudiaren.sk