Ohrev do udiarne

Ohrev do udiarne
12. októbra 2023 Peter Macek

Prečo potrebujú udiarne s generátorom studeného dymu ohrev vzduchu.

Pred viac, ako 10-tými rokmi skonštruovali na Novom Zélande generátor studeného dymu, ktorý sa dnes predáva pod značkou Smokai. Dnes už je na trhu množstvo generátorov dymu do domácich aj profesionálnych udiarní, s rôznou konštrukciou a s rôznymi veľkosťami.  Drvivá väčšina generátorov využíva na tvorbu dymu drevnú štiepku. Tieto generátory dymu na drevnú štiepku dokážu vyprodukovať dym s teplotou okolo 25 stupňov Celzia, a to udiareň nevyhreje. Preto je nevyhnutný ohrev do udiarne.

Spôsoby ohrevu vzduchu v udiarni.

Medzi najčastejšie spôsoby, ako ohriať vzduch v udiarni na požadovanú teplotu, sa využívajú elektrické špirály. Ohrev do udiarne sa predáva samostatne alebo aj ako sety s regulátorom teploty. Je to najjednoduchšie riešenie, ako si obstarať ohrev do udiarne. Elektrické špirály nie sú príliš drahé a účel splnia. No majú aj svoje nevýhody. Asi hlavnou nevýhodou je spotreba elektrickej energie pri zle skonštruovaných udiarňach, kde dochádza k vysokým stratám tepla a zvýšenej spotrebe elektrickej energie. Ďalšou nevýhodou môže byť životnosť elektrickej špirály, ktorá môže byť niekedy len pár hodín.

Ďalšou možnosťou, ako ohriať vzduch, je plynovým ohrievačom. Ale tento spôsob môže byť príliš nákladný.

Ohrev vzduchu sálavým teplom, akumulačnou platňou GoSmoke.

Jednou z dobrých možností, ako ohriať vzduch v udiarni je využiť sálavé teplo. S využitím moderných materiálov a skúseností v kachliarstve sa nám podarilo vyrobiť špeciálnu akumulačnú platňu, ktorá s kombináciou odporového drôtu dokáže dlho uchovávať teplo. Sálaním veľmi pomaly odoberá teplo z akumulačnej platne, preto interval zapínania odporového drôtu je dlhý, čo šetrí náklady na spotrebu elektrickej energie. Materiál, z ktorého je platňa vyrobená je vhodný pre použitie v potravinárskom priemysle, preto je vhodná nie len do udiarne, ale môže sa využiť aj na sušenie ovocia, húb a podobne.

Uloženie a inštalácia akumulačnej platne GoSmoke v domácej udiarni.

Akumulačná platňa bola navrhnutá pre moderné domáce udiarne s generátorom studeného dymu. Výkon 2,5 kW je vhodný pre udiarne do 0,8 m³. V závislosti od konštrukcie udiarne a spôsobu údenia, môže byť akumulačná platňa použitá aj vo väčších udiarňach. Hlavným faktorom je teplota údenia, pretože pri údení studeným dymom pri 25 st. Celzia môže výkon 2,5 kW stačiť, ale pri veľkej udiarni a údení teplým dymom tento výkon stačiť nemusí. Ďalším faktorom je konštrukcia udiarne – hrúbka steny, veľkosť a umiestnenie vetracích otvorov atď.

V závislosti od nastavenia teploty v udiarni sa akumulačná platňa môže nahriať na viac ako 300 stupňov Celzia. Preto uloženie akumulačnej platne musí byť v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.  Ideálnym riešením je uloženie platne na vrstvu čistého, zdravotne nezávadného piesku v hrúbke minimálne 10 cm, zvýši sa tým objem akumulačného materiálu.

Napojenie odporového drôtu na elektrickú sieť.

Dôležité upozornenie. Pri napojení odporového drôtu na elektrickú sieť, ktorý je voľne uložený v akumulačnej platni dbajte na to, aby napojenie vykonala  znalá osoba s vyššou kvalifikáciou (osoba so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a požadovanou odbornou praxou, ktorá im umožní vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Musí mať odbornú spôsobilosť § 22, § 23 alebo § 24 podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).


AKUMULAČNÁ PLATŇA PRE OHREV VZDUCHU